Literatura o lasturách v češtině


 
Název knihy Krásy přírody díl I. Krásy přírody
Autor Dr . V. J. Daněk
Nakladatelství Orbis Praha
Edice  
Rok vydání 1948
Cena  305 Kč
Poznámka 30 x 21,3 cm     231 stran   fotografie černobílé a barevné

Název knihy Krása lastur Krása lastur
Autor Václav Pfleger, Jiří Pradáč, ilustrace Alena Čepická
Nakladatelství Academia
Edice Živou přírodou
Rok vydání 1981
Cena 34 Kčs
Poznámka 21 x 15 cm   130 stran    ilustrace a fotografie
Toto je pro mne historicky významná kniha. Byla to první česká kniha (a také vůbec moje první kniha, která mě inspirovala ke sběratelství) na téma lastury, vyšla ještě v dobách socialismu.
Dr. Václav Pfleger (dřívější pracovník Národního muzea v Praze a odborník v oboru malakologie), mně  i jiným sběratelům pomáhal v určování druhů. Byla to doba, kdy jsme ještě neměli možnost sehnat odborné barevné atlasy ze zahraničí.

Název knihy Mořská fauna a flóra Mořská fauna a flóra
Autor Antonín Altman, ilustrace Jaromír a Hana Zpěvákovi
Nakladatelství Albatros
Edice OKO svazek 57
Rok vydání 1984
Cena 30 Kčs
Poznámka 10,3 x 14,3 cm   304 stran    ilustrace
České názvosloví není standardní

Název knihy Měkkýši Měkkýši
Autor Václav Pfleger
Nakladatelství Artia
Edice Barevný průvodce
Rok vydání 1988
Cena 39 Kčs
Poznámka 21,5 x 15,4 cm   192 stran     fotografie
Tato kniha se týká suchozemských a sladkovodních plžů a mlžů v Evropě

Název knihy Rostliny a bezobratlí Rostliny a bezobratlí
Autor James Mitchel
Nakladatelství Albatros
Edice Radost z vědění
Rok vydání 1989
Cena 90 Kčs
Poznámka 27,7 x 20,5 cm   122 stran    ilustrace
Přeloženo z anglického originálu The Joy of Knowledge

Název knihy Bezobratlí Bezobratlí
Autor Ludvík Škapec
Nakladatelství Príroda Bratislava
Edice Červená kniha 3
Rok vydání 1992
Cena 104 Kčs
Poznámka 29,6 x 21,1 cm   157 stran    ilustrace

Název knihy Svět pod mořskou hladinou Svět pod mořskou hladinou
Autor Václav Pfleger, ilustrace Libuše a Jaromír Knotkovi
Nakladatelství Artia a Granit
Edice Člověk v přírodě
Rok vydání 1993
Cena 49 Kč
Poznámka 19,4 x 12,5 cm   64 stran    ilustrace

Název knihy Měkkýši Měkkýši
Autor Jennifer Coldrey
Nakladatelství Slovart
Edice Zvídavý pozorovatel
Rok vydání 1993
Cena 59 Kč
Poznámka 19,8 x 14,5 cm   63 stran   
Originální název Shells. Převzato z nakladatelství  Dorling Kindersley

Název knihy Bezobratlí Bezobratlí
Autor Jaromír Zpěvák
Nakladatelství Aventinum
Edice Poznáváme přírodu
Rok vydání 1995
Cena 99 Kč
Poznámka 30,3 x 21,7 cm  80 stran    ilustrace

Název knihy Lastury Lastury
Autor Quantum Books Ltd
Nakladatelství Václav Svojtka & Co.
Edice Obrazový průvodce 14
Rok vydání 1998
Cena 99 Kč
Poznámka 19 x 15 cm  64 stran    fotografie
Originální název Shells. Latinský název je doplněný správným českým názvem dle mezi sběrateli uznávaného názvosloví, které sjednotil dr. Václav Pfleger.

Název knihy České názvy živočichů III.
Měkkýši (Mollusca)
České nazvy živočichů III. - Měkkýši
Autor Václav Pfleger
Nakladatelství Národní muzeum - Praha
Edice  
Rok vydání 1999
Cena  
Poznámka 23 x 16,5 cm   108 stran   bez obrázků
Další velmi záslužný počin dr. Pflegera. Jsou zde uvedeny české názvy (k latinským názvům) u asi 2100 druhů měkkýšů. Tato publikace byla poměrně brzy rozebrána (bylo vydáno pouze 500 kusů), stala se pro sběratele i odborníky jakousi sjednocující závaznou normou.
Za pozornost stojí, že je zde uvedeno názvosloví i u řádu Nudibranchia - nahožábří.

Dle informací pracovníků zoologického oddělení, by měl být tento titul znovu vydán v reedici i s aktuálním doplněním koncem roku 2007.

Název knihy Lastury, Ulity, Mušle Lastury Ulity Mušle
Autor Jaroslav Picka
Nakladatelství Madagaskar Jihlava
Edice  
Rok vydání 1999
Cena 230 Kč
Poznámka 21 x 14,8 cm    120 stran   fotografie
Autorem je kolega z Českého klubu sběratelů lastur - ČKSL

Název knihy Bezobratlí (1) Bezobratlí (1)
Autor Vladimír Motyčka, Zdeněk Roller
Nakladatelství Albatros
Edice Svět zvířat X
Rok vydání 2001
Cena 368 Kč
Poznámka 29,6 x 20,5 cm     172 stran   ilustrace

Název knihy Encyklopedie ulit a lastur Encyklopedie ulit a lastur
Autor Rykel H. de Bruyne
Nakladatelství REBO production
Edice  
Rok vydání 2003
Cena 345 Kč
Poznámka 24 x 16,5 cm     336 stran   fotografie

Autorem je význačný nizozemský sběratel lastur. Touto činností se zabývá přes 40 let.
Jde zřejmě v tomto oboru o nejrozsáhlejší překlad do češtiny.
Encyklopedie obsahuje asi 1000 druhů lastur, vyobrazených na barevných fotografiích. Pod každým vyobrazeným druhem je stručný, ale výstižný popis.
Latinský název je doplněný správným českým názvem dle mezi sběrateli uznávaného názvosloví, které sjednotil dr. Václav Pfleger.

Název knihy Ulity a lastury Ulity a lastury
Autor S. Peter Dance
Nakladatelství Euromedia Group
Edice Příroda v kostce
Rok vydání 2006
Cena 279 Kč
Poznámka 21,4 x 14,8 cm   256 stran     fotografie
Originální název Shells. Převzato z nakladatelství  Dorling Kindersley Book