zpět

Program na evidenci a popis lastur Plžů -  Shells Records and Description Program


V této kapitole bych chtěl zejména pokročilejším sběratelům lastur ukázat, jak se dá vnést do sbírky lastur  řád a přehled pomocí databázového programu. V tomto případě je aplikace vytvořena v Microsoft Access 2002. Tentokrát jsem ji udělal uživatelsky přívětivější. Jedná se o dvě evidence.
První databáze eviduje Plže (Gastropoda) předožábré (Prosobranchia) - jsou to plži žijící ve vodě, především v mořích. V rámci kmene Měkkýšů jde o nejpočetnější skupinu.
Druhá databáze eviduje Plže plicnaté (Pulmonata) jedná se většinou o suchozemské plže, několik druhů žije ve vodě. 


Podtřída Prosobranchia - předožábří plži

Úvodní obrazovka první databáze ovládacího panelu  Prosobranchia


Po stisknutí tlačítka     se objeví seznam lastur členěný po čeledích. Na snímku je zobrazena čeleď Olividae - olivovití


Po stisknutí tlačítka    se objeví samostatné záznamy jednotlivých lastur. Při zápisu nové lastury do databáze se v některých polích často opakují některé názvy. Aby byl zápis rychlejší a pohodlnější mají pole Autor, Jak, Kde, Kdo, Moře nebo oceán a Cena rozbalovací menu. Je to vidět pro názornost u pole Cena při výběru Kč.


Pokud chceme provést výběr z databáze podle určité položky v určitém sloupci použijeme tlačítka v rámečku "Výběr dle:". Takto lze vyhledávat libovolné výrazy v libovolných polích.
Pro názornost opět využiji této konkrétní aplikace.  Stiskem tlačítka    (v rámečku Výběr dle:) se objeví okno "Zadat hodnotu parametru - Vyber čeleď".  Hledám např. čeleď Trochidae, napíšu trochidae (může se napsat malým písmem) a odklepnu OK.


Jak je patrné z obrázku, provede se výběr z databáze lastur týkající se čeledi Trochidae


Výber lze provést také v rámci určitého rozsahu.
Může jít např. o vymezenou dobu, kdy jsem lastury pořídil. Chci provést výběr lastur které jsem pořídil v období od 15.9.1999 do 10.5.2000. Stisknu tedy tlačítko    (v rámečku Výběr dle:) Objeví se postupně dvě okna "zadej datum do" a "zadej datum do"

 


Objeví se požadovaný výběr lastur v zadaném časovém rozsahu od 15.9.1999 do 10.5.2000.


Jako poslední výber je zde zobrazen výběr moře nebo oceánu. V tomto případě chci provést výběr lastur z Andamanského moře. Stisknu tlačítko    a napíšu Andamanské moře.


Objeví výběr lastur z Andamanského moře.


Podtřída Pulmonata - plicnatí plži

Po stisknutí tlačítka    se objeví obrazovka druhé databáze ovládacího panelu Pulmonata


Po stisknutí tlačítka    ovládacího panelu panelu Pulmonata se objeví seznam lastur členěný po čeledích. Na snímku je zobrazena čeleď Helicidae - hlemýžďovití


Po stisknutí tlačítka    ovládacího panelu Pulmonata se objeví samostatné záznamy jednotlivých lastur.


Kromě zapisu nových lastur, prohlížení a třídění lastur jsem potřeboval vytisknout samostatné kartičky s popisem pro každou lasturu ve sbírce a při tisku využít maximálně plochu papíru formátu A 4.
Lastury ukládám do krabiček z bílého kladívkového (rýsovacího) papíru. Nejmenší krabičky mají půdorys o rozměrech 70 x 50 mm. Z toho jsou odvozeny i kartičky s popisem o rozměrech 69 x 49 mm, aby se daly do krabiček snadno vkládat.
Krabičky pro větší lastury mají pak odvozené rozměry 100 x 70,  140 x 100,  200 x 14 mm, atd.  
Na následujícím snímku je vidět detail, jak vypadají kartičky s popisem těsně před vytištěním.

 

štítky na lastury

 Pak již stačí papír rozstříhat např. fotořezačkou na jednotlivé kartičky (69 x 49 mm) a ty vpravit do krabiček s lasturami.


 nahoru Ostatní funkce této aplikace jsem nepopisoval, jsou zřejmé z popisu tlačítek na obou ovládacích panelech.