LASTURY - SHELLS

Živí plži

Zajímavé odkazy na lastury

Zahraniční literatura o lasturách

Program na evidenci a popis lastur

Český klub sběratelů lastur - Czech Shell Collector Club


V současné době je sběratelství lastur populární především v přímořských státech a to především v USA a v Austrálii. V Evropě pak ve Velké Británii, Francii, Itálii, Španělsku, NSR a Beneluxu.

V České republice existuje Český klub sběratelů lastur (ČKSL) a to již od roku 1995. Jsem jeho registrovaným členem spolu s dalšími asi 200 kolegy sběrateli.

ČKSL vydává zpravodaj VOLUTA (viz také voluta.unas.cz), který vychází nejméně 4 x ročně.

Případní zájemci o tento zajímavý sběratelský obor se mohou přihlásit na pražském telefonním čísle 257 316 246, nebo napsat na e-mail: jderka@volny.cz, popřípadě na adresu: Jaroslav Derka, Holečkova 51/370, 150 00 Praha 5

 


Termíny akcí sběratelů lastur v roce 2018
Terms of Shell Collectors Meetings in 2018


Brno , Czech RepublicPraha - Prague, Czech Republic